Regler og vilkår

Retningslinjer for avmelding av aktivitet (posisjonskole, håndballskole, sommersport-uka)

Avmelding en uke før aktiviteten gir fri avmelding. Avmelding mindre enn syv dager før aktivitet vil bli fakturert med 50 % av prisen.  Påmeldte som ikke møter til aktivitet uten å ha varslet vil bli fakturert med 100% av prisen. Legeerklæring før oppstart gir fri avmelding, men det gis ikke refusjon hvis skade/sykdom oppstår etter at aktiviteten er igangsatt.

 

De som melder seg av en aktivitet etter oppstart, må betale full pris, og vil ikke få noen avkortning i påmeldingsavgiften.

 

Det kan bli tatt bilder under våre aktiviteter. Så framt vi ikke har fått skriftlig beskjed om at det ikke skal tas bilder av deres barn, så kan klubben publisere bilder av deres barn for å synliggjøre aktivitetene. Hvis dere ønsker at bilder skal fjernes fra en offentlig side, må klubben varsles skriftlig om dette.

 

Alle som melder seg på aktiviteter til Kolstad Håndball samtykker samtidig å få informasjon på e-post om andre håndballarrangement i regi av klubben.