Regler og vilkår

Retningslinjer for avmelding av aktivitet (posisjonskole, håndballskole, sommersport-uka)

Avmelding en uke før aktiviteten gir fri avmelding. Avmelding mindre enn syv dager før aktivitet vil bli fakturert med 50 % av prisen.  Påmeldte som ikke møter til aktivitet uten å ha varslet vil bli fakturert med 100% av prisen.  Legeerklæring før oppstart gir fri avmelding, men det gis ikke refusjon hvis skade/sykdom oppstår etter at aktiviteten er igangsatt.

 

De som melder seg av en aktivitet etter oppstart, må betale full pris, og vil ikke få noen avkortning i påmeldingsavgiften.

 

Alle som melder seg på aktiviteter til Kolstad Håndball samtykker samtidig å få informasjon på e-post om andre håndballarrangement.